Diagnostyka RTG

Zdjęcia rentgenowskie stanowią szczególnie istotne narzędzie diagnostyki w stomatologii.Badania radiologiczne pozwalają uzyskać informacje, których uzyskanie innymi metodami diagnostycznymi byłoby niemożliwe. Wykonanie zdjęcia rentgenowskiego pozwala częstokroć postawić właściwą diagnozę oraz zaplanować w odpowiedni sposób leczenie pacjenta.

Aparat pantomograficzny – w naszym gabinecie oprócz zdjęć punktowych wykonujemy zdjęcia panoramiczne. Jest to zdjęcie pozwalające na uwidocznienie całego stanu uzębienia, dlatego też jest ono nieocenione w przypadku dokonania prawidłowej diagnostyki przed rozpoczęciem leczenia.